اندازه گیری در خیاطی

بالا تنه جلو :گودی زیر گردن تا بند دور کمر

بالاتنه پشت:از محرهی متحرک پشت گردن تا بند دور کمر
دور سینه:به حالت کیپ میگیریم بعد 4 انگشت بسته به حالت عمودی زیر متر قرار میدهیم.
دور کمر :قسمتی که بند به دور کمر بسته شده کیپ میگریم .
دور باسن :(باسن برجسته و شکم دار ) متر را روی برجسته ترین جای شکم رد می شود و به حالت کیپ میگیریم
(باسن کوچک) قسمت بر جسته ی باسن میگیریم بعد با دو انگشت متر گرفته را حرکت میدهیم طوری که متر راحت از روی باسن عبور کند.
دور بازو :برجسته ترین جای بازو متر را حلقه می کنیم.
دور مچ:دست را مشت می کنیم و روی بر جستگی مشت را میگریم برای افرادی که آستین راحتبالا برود دور آرنج را اندازه می زنیم .
کارور جلو : در امتداد انتهای شانه (فاصله ی بین دو دست را
کارور پشت :مثل جلو اندازه گرفته می شود .
قد شانه :از گوشه ی گردن تا انتهای سر شانه
قد آستین:انتهای سرشانه انگشت خود را قرار می دهیم و قد آستین را می گیریم دست باید صاف باشد و بلندی آن را تا دست مشت شده می گیریم.
قد لباس :از کنار گردن بعد از روی سینه بعد انگشت خود را روی بند دور کمر می گذاریم و بعد بلند ی لباس را می گیریم .
طول سینه :از گوشه گردن تا روی بر جسته ترین جای سینه
طول باسن :از بند دور کمر تا شروع بر جسته ترین جای باسن عدد نرمال( 25-20 )
فاصله سینه :از سر سینه تا آن سینه به شرط اینکه دو خط جلو بدن باشد .
درباره : اندازه گیری در خیاطی ,
برچسب ها : اندازه گیری در خیاطی ,
بازديد : 932
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 873 نفر مجموع امتياز : 2519
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۰۵ ] لينک ثابت | نظرات (0)

الگوی بالاتنه پشت

A-B)دور گردن تقسیم به 6+1)
بعد از نقطه A و B یکی 2سانت پایین می آییم که نقطه C-D را تشکیل می دهد .شکل یک مستطیل بدست می آید که از نقطه C-D باید تقسیم به 2 شود . و نقطه ی O را بدست می آید و از نقطه D یک نیم ساز 1/5 سانت داخل می شویم بعد از نقطه B به نیم ساز و بعد به نقطه O می رسانیم تا هلال گردن بدست آید نقطه C مهره گردن می شود و نقطه ی B گوشه گردن .
C-H)بالا تنه پشت که خط کمر بدست می آید .
C-P) فاصله C.H را نصف کرده خط سینه بدست می آید .
C-K) فاصله C.P را نصف کرده خط کارور پشت بدست می آید .
H-S )طول باسن که خط باسن را تشکیل می دهد .
S-F)روی خط باسن به اندازه (دور باسن تقسیم به 4)
P-E)روی خط سینه به اندازه (دور سینه تقسیم به 4)
H-Z)روی خط کمر به اندازه (دور کمر تقسیم به 4+3)
بعد نقاطF-E-Z ) رابه هم متصل کرده که خط پهلو می نامیم وقتی گودی خط پهلو زیاد باشد 0/5-2 سانت فرورفتگی پهلو را پر می کنیم.
پنس بالاتنه پشت ) به اندازه (فاصه دو سینه تقسیم به 2 از نقاط ( P-H-S )جلو می رویم و این سه نقطه را با یک خط صاف به هم متصل می کنیم که نقطه بدست آمده را (M-N) می گذاریم کلا پنس 3 سانت است که از وسط 1/5یک طرف و 1/5 هم آن طرف بعد نقاط بدست آمده را به هم وصل می کنیم که یک لوزی می شود .
B-T )از گوشه گردن به اندازه ی طول سر شانه جلو می رویم بعد از نقطه ی T چهار سانت پایین می آییم بعد دوباره اندازه می زنیم که نقطه بدست آمد را J می نامیم.
K-V )کارور پشت تقسیم به 2 جلو می رویم .
برای کشیدن حلقه آستین فاصله خط کارور و خط سینه را نصف می کنیم از نقطه ی V قائمه پایین می آییم از این نقطه به نقطه E هلال می کنیم .
A-U) بلندی قد لباس
U -I) دور باسن تقسیم به 4)و بهد قائمه وصل می کنیم به نقطه F برای اینکه این قسمت نوک تیز نشود .
0/5-1 سانت داخل می رویم و زاویه را از بین می بریم .
نکته :برای حلقه آستین پشت کارور ما 0/5-1/5 اضافه می کنیم تا حلقه آستین گود نشود
نکته:برای خانم های که غوس کمر دارند از نقطه
H یکانیم یا نیم به سمت داخل الگو می رویم از H به S و از H بهK وصل می کنیم این پنس چیده می شود
H-W) یک تا یکانیم جلو می رویم
W-Z) دور کمر تقسیم به 4+3 جلو می رویم
پنس پشت تغییر می کند پنس نقطه W فاصله دو سینه تقسیم به 2 داخل می شویم ولی از نقطه PوS
فاصله دو سینه تقسیم به 2+(1-1/5)جلو می رویم.
درباره : الگوی بالاتنه پشت ,
برچسب ها : الگوی بالاتنه پشت ,
بازديد : 938
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 804 نفر مجموع امتياز : 2268
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۰۲ ] لينک ثابت | نظرات (0)

الگوی بالاتنه جلو

B-T)و A-Lدور ردن تقسیم به 6+0/5 پایین می آییم . نیم ساز نقطه T سانت 3-3/5 جلو می رویم برای کشیدن هلال از نقطه L سانت 2 جلو رفته از سر 2 سانت بعد نیم ساز و بعد B هلال می کنیم .

L-Zنقطه P-L نصف کرده نقطه Z یعنی کارور جلو بدست می آید روی خط کارور (کارور جلو تقسیم به 2 ) را علامت می زنیم و نقطه Rمی نامیم از نقطه ی RبهJ وصل می کنیم فاصله خط کارور تا سینه را نصف کرده بعد قائمه از Rپایین آمده و بعد هلال می کنیم به نقطه یE

پنس جلو :روی (خط سینه .خط کمر . خط باسن )فاصله دو سینه تقسیم به2 جلو می رویم از خط کمر خط وسط را 1/5 یک طرف و آن طرف هم 1/5 جدا کرده تا مجموع آن 3 شود از خط کمر به پایین 15 سانت می رویم و از خط کمر به بالا را طول سینه یعنی از نقطه Bتا هر جایی که عدد آمد طول سینه را علامت زده و به شکل لوزی به هم وصل می کنیم.
درباره : الگوی بالاتنه جلو ,
برچسب ها : الگوی بالاتنه جلو ,
بازديد : 819
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 869 نفر مجموع امتياز : 2547
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۵۸ ] لينک ثابت | نظرات (0)

تهیه الگوی اولیه اندامهای نرمال ، ناقص و مانکن :

 1-       منظور از الگوی اولیه همان الگویی است که شخص با استفاده از وسایل کار و اندازه گیری دقیق توانسته تهیه کند و با شناختی که از مفهوم الگو و دوخت و اندامهای مختلف دارد بتواند لباسی مناسب و بدون اشکال بدوزد.

2-       در مجموع مفهوم از الگوی اولیه بدین منظور می باشد که بتوان بعد از کشیدن الگو در روی پارچه قرینه آن را پیدا کرد .

3-       وسایل تهیه الگو : میز برش-کاغذ برش-خط کش-مداد و مدادپاک کن-متر-گونیا-گونیای اشل-رولت-قیچی-سنجاق-دفتریادداشت-تراش-چسب .

4-       ارتفاع میز برش از سطح زمین باید بین 100-90 سانت و عرض 100 سانت و طول آن دو متر باشد .

5-       کاغذهایی که در رسم الگو مورد استفاده قرار می گیرند : کاغذ گراف و کاغذ روغنی (پوستی)

6-       اولین و مهمترین نکته برای خانمی که تصمیم به فراگیری فن خیاطی دارد یادگرفتن طرز اندازه گیری صحیح است .

7-       نام دیگر الگوی اولیه شالوده می باشد .

8-       برای طرح الگوی اولیه آنچه مهم است اندازه گیری دقیق است که برای این کار ، نواری به عرض 2 سانت (کرسله) بدور کمر می بندیم .

9-       خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن را اندازه می گیریم .

10-   برای پیدا کردن قد دامن در خانم هایی که دراری شکم بزرگ هستند قد دامن را از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می کنیم و از سه قد اصلی (قد جلو تا زمین ، قد پشت تا زمین ، قد پهلو تا زمین) کم کرده تا قد دامن ما بدست آید .

11-   برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره (قسمت بالای برجستگی باسن) را اندازه می گیریم .

12-   برای کشیدن کادر الگوی دامن ابتدا 2/1 دور باسن را در افراد چاق +2 و در افراد لاغر +1 می کنیم .

13-   برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن ، قسمت جلو باید بزرگتر از قسمت پشت باشد . به این ترتیب که قسمت جلو 4/1 دور باسن +2 و قسمت پشت 4/1 دور باسن -2 است .

14-   کنترل کمر : فاصله بین پنسها را روی الگوی جلو و پشت در خط کمر با هم جمع می زنیم اگر از 2/1 دور کمر بیشتر بود ، در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده و بعد دور باسن کوچک را به همین منوال کنترل می کنیم بعد تقاط بدست آمده را به شکل هلال به خط باسن بزرگ وصل می کنیم .

15-   دامن تنگ: شماره 1: از الگوی دامن کنترل شده رولت کرده سپس پنس جلو را بین 12-9 سانت و پنس بلند پشت را بین 15-12 سانت اندازه می زینم و بوسیله گونیا اشل اصلاح می کنیم . بعد در خط پهلو از پایین 2 سانت هم جلو و هم پشت را تنگ میکنیم .

 

 16-   دامن فون 1 یا چهار اوزمان : شماره 2 : از دامن ساده تنگ رولت می کنیم ، بعد از خط جلو تا پنس جلو  را روی خط باسن را اندازه زده ، همین مقدار را از پایین لباس جدا می کنیم و بعد به سر پنس وصل میکنیم . خط پشت هم به همین صورت . هر دو پنس را می بندیم و خط ها را قیچی می کنیم . و در پایین لباس اوزمان می دهیم . اگر بخواهیم فون دامن کمتر باشد باید بین 5-3 سانت اوزمان بدهیم .

17-   دامن فون 2 یا هشت اوزمان : شماره 3 : از دامن ساده تنگ رولت میکنیم ، بعد ابتدا مانند دامن فون 1 دو پنس بزرگ را می بندیم و اوزمان میدهیم . حال برای جلو پنس کوچک را هم به همین سبک بسته و ادامه آنرا قیچی میکنیم . برای قسمت پشت فاصله بین خط پهلو تا پنس بزرگ را اندازه زده ، نصف میکنیم و خط عمود رسم میکنیم . دو طرف خط عمود 2 سانت پنس می دهیم و تا باسن کوچک صفر میکنیم . حال همین پنس را پسته و مابقی آنرا قیچی میکنیم و اوزمان می دهیم . چون کمر 2 سانت تنگ میشود از 2 سانت جالی زیپ صرف نظر میکنیم . اگر شخص دارای گودی کمر بود جای زیپ را دست نمی زنیم و از خط پهلو جبران میکنیم .

18-    دامن فون 3 یا ده اوزمان : شماره 4 : از دامن شماره 3 (فون 2) رولت میکنیم ، بعد از خط پهلو را قیچی کرده و به دخواه تا 5 سانت اوزمان میدهیم .

19-   دامن پیلی دوقلو در وسط : شماره 5 : از دامن شماره 2 رولت میکنیم ، از خط صاف جلو در قسمت پای دامن 1.5 سانت خارج شده و به باسن بزرگ وصل میکنیم . حال از آن نقطه و از خط کمر 12 سانت خارج شده و با خط صاف به هم وصل میکنیم . برای بدست آوردن خط کمر جدید و پایین دامن باید روی پیلی 12 سانتی تا کنیم به صورتی که 1.5 سانت پایین دامن به خط جلو دامن اضافه شود ، سپس خط کمر و پایین دامن را رولت میکنیم .

 20-   دامن دو پیلی در جلو روی زانو (حالت یک طرفه) :  از دامن ساده کنترل شده رولت کرده ، در قسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خطی صاف کشده این خط را به کمر امتداد میدهیم و می بریم . داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و در پایین لباس میدهیم .

 

21-   دامن پیلی دوقلو روی زانو : مانند دامن قبل است با این تفاوت که به جای 14 سانت باید 24 سانت اوزمان دهیم و به جای تای یک طرفه باید به شکل پیلی دوقلو تا شده تا پایین رولت میشود .

  
درباره : تهیه الگوی اولیه اندامهای نرمال ، ناقص و مانکن : ,
برچسب ها : تهیه الگوی اولیه اندامهای نرمال ، ناقص و مانکن : ,
بازديد : 1147
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 750 نفر مجموع امتياز : 2163
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۰۶:۵۶ ] لينک ثابت | نظرات (0)

جدیدترین یوزرنیم پسورد Eset nod32 - نود32 یکشنبه 11 یازدهم تیرماه

Eset Nod32 Username And Password یکشنبه 11 یازدهم تیرماه ماه

یوزر نیم پسورد روزانه nod32 یکشنبه 11 یازدهم تیرماه

یوزر و پسورد نود32- یکشنبه 11 یازدهم تیرماه

Eset nod32 username and password

جدیدترین یوزرنیم پسورد Eset nod32 username and password

دانلود فایل حاوی رمز و پسورد نود32

توجه:کلید های ارائه شده هر چند روز یکبارمنقضی میشود.
درباره : جدیدترین یوزرنیم پسورد nod32 - نود ۳۲تیر ماه ,
برچسب ها : جدیدترین یوزرنیم پسورد Eset nod32 - نود32 یکشنبه 11 یازدهم تیرماه ,
بازديد : 935
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 684 نفر مجموع امتياز : 1959
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۰۶:۵۰ ] لينک ثابت | نظرات (0)

آشنایی با زیپ و انواع زیپ
آموزش وسایل خیاطی
زیپ :
زیپ ممکن است از فلز یا نایلون دنده ای شکل ساخته شده باشد که نوع نایلونی آن انعطاف پذیر تر است .
انواع زیپ :
1- زیپ دامن : این زیپ دارای طول 15-20 سانت است و از قسمت بالا باز می باشد .
2- زیپ مخفی : معمولاً دندانه های آن در پشت زیپ مخفی است و از قسمت روی کار دوخت زیپ پنهان است .
3- زیپ های مجزا : در قسمت انتها از هم جدا می شوند ، برای پالتو ، ژاکت و ... استفاده میشود .
4- زیپ لباس جین : این زیپ فلزی است و دارای دندانه های درشت و محکم است .
5- زیپ روکش مبل و تشک و وسایل منزل : دارای دندانه های درشت و خشن و محکم است
درباره : آموزش وسایل و ابزار خیاطی ,
برچسب ها : آشنایی با زیپ و انواع زیپ ,
بازديد : 917
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 690 نفر مجموع امتياز : 2005
[ پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۷ ] لينک ثابت | نظرات (0)

لیست لوازم خیاطی

لیست کامل از این قراره :
1- قیجی
2- وسایل اندازه گیری مثل سانتی متر ، خط کش و ...
3-سوزن
4- سنجاق
5- جا سنجاقی
6- موم : برای دوام و استحکام بیشتر نخ ، آن را چند بار به موم می کشیم .
7- وسایل علامتگذاری مثل مداد ، صابون ، رولت ، گچ مخصوص ، کاربن مخصوص خیاطی
8- لایی
9- دکمه
10- زیپ
11- فشاری زن پرسی : برای پرس کردن دکمه های فلزی به کافشن ، شلوار یا لباس کودکان استفاده میشود .
12-نخ
13-انگشتانه
14-مانکن
15-گیره مخصوص تهیه نوار اریب
16-قزن قفلی
17-چرخ خیاط
18- اتو
19-پارچه
20- کاغذ الگو
درباره : آموزش وسایل و ابزار خیاطی ,
بازديد : 1063
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 779 نفر مجموع امتياز : 2290
[ پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۷ ] لينک ثابت | نظرات (0)

آموزش وسایل خیاطی انواع لایی
لایی :
لایی انواع مختلف دارد . باید در انتخاب آن دقت کنیم که با ضخامت پارچه و جنس آن با پارچه هماهنگ باشد . هر کدام از آنها مخصوص یک نوع پارچه یا دوخت خاص است .
1- لایی مویی یا سوزنی : این لایی از جنس پشم است و برای کت و پالتوی مردانه به کار می رود .
2- لایی چسب : ساده ترین نوع لایی است که با اتو به لباس می چسبد و ضخامت آن بر اساس جنس پارچه انتخاب می شود .
3- لایی پارچه ارگانزا : این لایی همان پارچه ارگانزا است که در لباسهای ظریف به کار می رود .
انواع لایی چسب :
1- زافیکس : این لایی به هر دو روی پارچه می چسبد و مخصوص لبه های دامن و آستین است .
2- پارچه ای : ازجنس پارچه بوده و مخصوص پارچه های نسبتاً لطیف است و چون ممکن است آب برود بهتر قبل از برش کمی در آب بگذاریم .
3- لایی چسب کاغذی : این لایی مخصوص پارچه های با ضخامت متوسط است و آب نمی رود
درباره : آموزش وسایل و ابزار خیاطی ,
برچسب ها : آموزش وسایل خیاطی انواع لایی ,
بازديد : 1299
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 636 نفر مجموع امتياز : 1840
[ چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۰۶:۲۱ ] لينک ثابت | نظرات (0)

آموزش وسایل خیاطی - سوزن

سوزن :
از مهمترین وسایل خیاطی سوزن است که انواع آن به این قرار است :
سوزن دستی :
1- سوزن شارپ : دارای نوک بسیار تیز است و شماره 10و11 آن برای نخ های ابریشمی و پارچه های حریر به کار میرود و شماره های1 به بعد آن برای پارچه های ضخیم به کار می رود . این سوزن دارای طول متوسط است
2- سوزن منجوق دوزی : این نوع سوزن ظریف و دارای طول بلند است و برای پارچه های لطیف استفاده می شود .
3- سوزن بیتوین : این سوزن دارای طول متوسط است و برای پارچه های با ضخامت متوسط و زیاد استفاده می شود .
سوزن مخصوص چرخ خیاطی :
1- سوزن سرسوخته یا سرسیاه : این سوزن برای پارچه هایی است که از طول یا عرض کش می آید و یا پارچه های حریر ، استرچ و کرپ که نرم و لطیف هستند به کار می رود .
2- سوزن دوقلو : برای دوخت همزمان دوردیفه به کار می رود .
3- سوزن ژوردوزی : این سوزن انحنای گرد دارد و برای پارچه های کتانی و ارگانزا برای زیگزاگ و طرح دوزی به کار می رود .
4- سوزن سه گوش : مخصوص پارچه های چرمی و جیر است .
درباره : آموزش وسایل و ابزار خیاطی ,
برچسب ها : آموزش وسایل خیاطی - سوزن ,
بازديد : 874
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 632 نفر مجموع امتياز : 1820
[ چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۰۶:۰۷ ] لينک ثابت | نظرات (0)

جدیدترین یوزرنیم پسورد Eset nod32 - نود32 چهارشنبه 7 هفتم تیرماه 1391

Eset Nod32 Username And Password چهارشنبه 7 هفتم تیرماه 1391 ماه

username و password جدید ESET Smart Security چهارشنبه 7 هفتم تیرماه 1391

یوزر نیم پسورد روزانه nod32 چهارشنبه 7 هفتم تیرماه 1391

یوزر و پسورد نود32- چهارشنبه 7 هفتم تیرماه 1391

Eset nod32 username and password

جدیدترین یوزرنیم پسورد Eset nod32 username and password

دانلود یوزر و پسورد جدید نود 32 تاریخ ۷/۴/۱۳۹۰

دانلود فایل حاوی رمز و پسورد نود32

توجه:کلید های ارائه شده هر چند روز یکبارمنقضی میشود.
درباره : جدیدترین یوزرنیم پسورد nod32 - نود ۳۲تیر ماه ,
برچسب ها : سريال هاي آنتي ويروس ناد 32 ,جديدترين پسورد ويوزر نيم نود 32 ,جديدترين يوزرنيم وپسوردنود32 ,پسور نود32 ,user pass nod32 تیر ,يوزر و ÷پسورد انتي ويروس ,جديدترين يوزر نيم پسورد nod32 ,eset nod32 username and password 2 ,يوزر پسورد نود 32 تیر ,يوزر پسورد نود 2تیر ,يوزر نود 5 ,يوزر ناد 5 ,پسورد و سريال نود32 ,جديدترين يوزر نيم ,آخرين يوزرنيم پسورد nod32 ,يوزر و پسورد نود سي و دو ,جديدترين پاسوردنود32 ,يوزرنييم وپسورود آنتي ويروس نود32 آف لاين ,جديدترين يوزر نود ,يوزر و پسورد 3 نود32 ,يوزرنيم پسورد انتي ويروسه 5 ,
بازديد : 1017
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 790 نفر مجموع امتياز : 2311
[ چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۱ ] [ ۰۵:۵۷ ] لينک ثابت | نظرات (0)
تعداد صفحات : 44
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43 44 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.
امارگیر سایت